A Rafat Casafont Oftalmòlegs tenim especialistes en oftalmologia pediàtrica.

Els nens, a diferència dels adults, generalment no saben explicar què els passa als seus ulls. Per això a vegades és difícil detectar problemes visuals en els nens. Moltes malalties importants afecten a un sol ull i no tenen cap manifestació externa, això fa que els adults tampoc poguem detectar símptomes sospitosos.

Els problemes més greus no són els derivats de defectes òptics de l’ull, són malalties. Degut a aquesta complexitat, només un oftalmòleg especialitzat en oftalomogia pediàtrica pot orientar amb la màxima eficàcia com es poden tractar aquests nens.

Hi ha alguns símptomes i comportaments que indiquen que caldria dur-los a una revisió.

  • Desviació dels ulls (estrabisme).
  • Diferent mida o forma de les pupil-les.
  • Coloració gris –blanca de les pupil·les.
  • Llagrimeig freqüent.
  • Lleganyes freqüents.
  • El nen “presiona” els ulls per mirar de lluny.
  • El nen s’acosta per mirar de prop.
  • Qualsevol altre símptoma que ens faci sospitar que el nen pot tenir algun problema.

És important visitar l’oftalmòleg a la mínima sospita de problemes visuals en els nens. A la nostra web trobareu més informació sobre quan cal fer la primera revisió.